Vores medarbejdere

I virksomheden Hvidtfeldtgaard har vi de bedste og dygtigste medarbejdere. De sørger hver dag
for, at alt spiller, lige fra:

  • Top kvalitet af kornet på marken til foder
  • Det bedste foder af gode råvarer til grise og kalve
  • Dagligt tilsyn af hver enkelt dyr og sørger for de har det godt
  • Inventar der altid er oppe og køre
  • Maskiner der er klargjort
  • Vores ejendomme samt udlejningsejendomme vedligeholdes og renoveres

Vi har i alt 30 dedikerede og dygtige medarbejdere, der hver dag gør en stor forskel. Vi er et fagligt og socialt stærkt team, hvor der er plads til alle, og med mange forskellige arbejdsopgaver.
For os er det lige så vigtigt, at der på arbejdspladsen er et godt sammenhold, som at alle medarbejdere kender, og går ind for, vores værdier som er dyrevelfærd, naturen, arbejdspladsen, hinanden og naboerne.

Vi arrangerer hvert år flere medarbejderarrangementer på tværs af arbejdsgrene. Ud over den
obligatoriske julefrokost har vi gerne 2-3 øvrige arrangementer, så som busudflugt til dyrskue med bespisning, fodboldgolf, og årlig høstfest som afholdes med flere kollegaer og deres medarbejdere.

Vi har elever, som er under oplæring af erfarne og dygtige landbrugsuddannede ansatte, som hver dag formår at lære fra sig, samtidig med at holde overblik, og sørger for vores grise og kalve er veltilpasse og ikke mangler noget.

Vi har en fodermester på hver ejendom samt vores driftsleder, Simon som har det overordnede
ansvar for vores grise på alle ejendomme. Vi søger i øjeblikket en driftsleder til vores slagtekalve. Derudover har vi vores fagligt dygtige markfolk, som laver størstedelen af råvarerne til vores foder, og sørge for det bliver forarbejdet til det bedste foder for vores grise og stråfoder til kalvene.

Vi har vores alt-mulig-mand, som sørger for der ikke er noget som får lov til at være nede, i længere tid ad gangen, samt han står klar med en hjælpende hånd i ferieperioder, lige meget om det er i stalden eller i marken.

På kontoret sidder Karina, som er uddannet revisor HD(R). Hun varetager regnskabsopgaver, HR-
opgaver og sørger for de mere bløde værdier på arbejdspladsen, som bondekone. Derudover er hun Hvidtfeldtgaard´s alt-mulig-kvinde. Hun står for virksomhedens IT, hjemmeside, Facebook, lejemål, køre mad ud i mark til markfolk, frokoster til møder og senest er hun begyndt at passe kalve et par dage om ugen… og det kan hænde at hun kører korn fra i høst.

Så er der chefen tilbage. Tony sørger for vi får alt til den bedste pris, om det er prisen på grisen eller indkøb/salg af korn og øvrige afgrøder. Han er aldrig langt fra telefonen. Han er en tæt kollega til de ledende medarbejdere, som løbende drøfter opgaver og mulige problemer med ham, han deltager i mark-kontrol samt dyrlægekontrol og er den ansvarlige ved tilsyn mm.

Byder muligheden sig, og det gør den heldigvis tit, er han at finde i stalden eller på en maskine.

Ind imellem hænder det at vi ikke har hænder nok, eller for mange hænder, eller en kollega simpelthen bare har brug for hjælp… så er det godt vi har en god kontakt til kollegaer, og hjælper gerne kollegaer med at få den sidste høst i hus, kørt gyllen ud, samle sten med stensamleren eller andre opgaver, ligesom vi også kontakter kollegaer, hvis vi har brug for en hjælpende hånd, et skærebor der står af midt i høst mm. – Vi kan ikke sætte ord på, hvor meget det betyder for os, at have gode kollegaer når udfordringer melder sig.