Transport

Vi har valgt, at vores smågrise transporteres direkte til køberen. Grisene kontrolleres af
embedsdyrlæge, udsendt fra Fødevarestyrelsen, inden de kommer på lastbilen. Herfra køres de
direkte til den nye stald, hvor de skal vokse op.

Vi sælger vores smågrise til Tyskland. Det er en lang tur, men for grisene er det mest stressende at skulle ind og ud af lastbilen. Så snart de har kørt lidt i lastbilen, ligger de sig ned i rent savsmuld og slapper af til de skal ud af lastbilen igen. De køres i moderne lastbiler med adgang til vand, af uddannede kompetente chauffører som har deltaget i kompetence kursus.

De fleste sender deres grise over det der hedder en eksportstald.
Det er en stald hvor grisene kommer fra lastbilen i den ene ende af stalden, skal igennem en stald med nye lugte, lyde, mennesker, for at blive kontrolleret af dyrlæge inden de igen ledes ud i lastbil for at køre videre. Udover at være stressende for grisene, er der også en lille risiko for de kan blive smittet med sygdom.

Mellem vores egne stalde transporteres grisene med vores egen lastbil med god forhold for grisene, lige ledes transporteres vores hjemmeblandede foder ud til staldene med egen lastbil.

Vores kalve lever på samme ejendom fra de bliver indkøbt som små og til de køres til slagteri. De kalve vi køber af lokale kollegaer transporterer vi i egen kreaturvogn med strøelse, øvrige indkøbte kalve transporteres til os med lastbil.