Privatlivspolitik

Det skal du vide om vores behandling af dine personoplysninger…

Dataansvarlig

Hvidtfeldtgaard v/Tony Vous Lægsgaard er dataansvarlig for de personoplysninger, der behandles, når du bruger vores services, herunder platform, hjemmeside, kontaktformularer og sociale medier mv.

Hvidtfeldtgaard v/Tony Vous Lægsgaard

Gillesbjergvej 10, 5900 Rudkøbing

CVR.nr. 31 11 73 72

Har du spørgsmål?

Har du spørgsmål til vores behandling af persondata, er du altid velkommen til at kontakte Karina Vous Lægsgaard på 91 55 77 33 eller karina@hvidtfeldtgaard.dk.

Drejer det sig om indsigt, sletning, berigtigelse, begrænsning, indsigelse eller dataportabilitet, bør du først læse afsnittet om “Dine rettigheder” nederst på denne side.

Dine personoplysninger

Vi behandler dine persondata på forskellig måde alt efter kontaktform, relation og formål. Læs mere herunder om de forskellige typer behandling.

Når du besøger vores hjemmeside

Læs mere

Formål

Ved besøg på vores hjemmeside indsamler vi information om besøgendes adfærd for at kunne optimere hjemmesiden og brugeroplevelsen. Denne information er primært statistisk.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der udelukkende afgiver anonymiserede adfærdsdata. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter aggregeret websitetrafik, henvisningskilder, besøgstid, mest besøgte side, enhed, operativsystem, land og browser. Derudover indsamles IP-adresse i anonymiseret tilstand for at kunne fastslå antal unikke besøgende på hjemmesiden.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved besøg på vores hjemmeside videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men overlader alene informationerne til vores databehandler Google Analytics og MetaTraffic.

Vi bruger Google Analytics og MetaTraffic til analyse af vores website. Disse oplysninger går til servere, som kan være placeret i både Danmark og udlandet. Du kan fravælge at give dine informaioner, ved at fravælge cookies fra Google Analytics her: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

Opbevaring af personoplysninger

Den indsamlede information opbevares udelukkende til statistiske formål – og altid i anonymiseret tilstand. Selve IP-adressen bliver anonymiseret og opbevaret indtil dagens udløb, hvorefter den slettes. Derfor er den originale IP-adresse på intet tidspunkt tilgængelig for hverken os eller vores databehandler.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede informationer bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

 

Cookies

Som besøgende på vores hjemmeside kan du afgive yderligere informationer via cookies, men kun hvis du frit har afgivet samtykke jf. Databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1 litra a – samtykke. Læs mere om brugen af cookies i vores cookiepolitik, ved at trykke “Læs mere” hvor du acceptere cookies i nederste venstre hjørne.

Når du henvender dig via vores kontaktformular på vores hjemmeside.

Læs mere

Formål

Ved henvendelse gennem vores kontaktformularer indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne vende tilbage på den pågældende henvendelse.

Disse personoplysninger anvendes desuden til at sikre øvrige betingelser for at kunne behandle henvendelsen. Øvrige betingelser vil altid være angivet på kontaktformularen.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at blive kontaktet. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter generelle personoplysninger som virksomhed, navn, e-mail, telefon samt en uddybende besked om henvendelsens karakter. Der indsamles kun personoplysninger, som vedkommende selv afgiver.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved henvendelse gennem vores kontaktformularer videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart.

 

 Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes eller anonymiseres senest 12 måneder efter den seneste kontakt, medmindre kontakten indleder et samarbejde, kundeforhold eller andet forhold af tilsvarende karakter.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Når du besøger os via sociale medier

Læs mere

Formål

Ved besøg på vores sociale medier som fx Linkedin og Facebook indsamler og behandler vi personoplysninger for at kunne markedsføre os overfor potentielle og nuværende kunder samt besvare henvendelser mv.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at rette henvendelse eller interagere med os via vores sociale medier. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter navn og tilsvarende personoplysninger relateret til den registreredes brugerprofil på den pågældende platform.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved besøg på vores sociale medier videregiver vi ikke personoplysninger til tredjepart, men som bruger overlader du de konkrete personoplysninger til den pågældende platform.

De sociale medier kan dele dine personoplysninger i overensstemmelse med de pågældende sociale mediers privatlivspolitik, herunder overføre dine personoplysninger til modtagere uden for EU/EØS. Du kan læse mere i de enkelte udbyderes privatlivspolitikker.

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne opbevares kun så længe, din handling på den pågældende platform eksisterer.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges ikke af os til hverken profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

Når du søger job ved os

Læs mere

Formål

Ved jobansøgning behandler vi personoplysninger for at kunne vurdere kvalifikationer ift. en potentiel jobmulighed.

 

Grundlag for behandling

Vi behandler de indsamlede personoplysninger iht. legitim interesse jf. Databeskyttelsesforordningen art. 6, stk. 1 litra f. Denne afvejes ift. hensynet til den registrerede, der selv har afgivet personoplysninger for at blive vurderet ift. en potentiel jobmulighed. Behandlingen bryder ikke med nogen grundlæggende rettigheder.

 

Kategorier af personoplysninger

De indsamlede informationer omfatter kun persondata, vedkommende selv har afgivet i sin ansøgning, CV og under et evt. efterfølgende interview.

 

Modtagere af personoplysninger

Ved jobansøgning videregiver vi ikke oplysningerne til tredjepart, men vi behandler dem gennem vores databehandler Microsoft.

 

Vi bruger Microsoft Outlook (dedikeret mailkonto) til at opbevare og vende retur på den pågældende henvendelse. Microsoft Corporation ligger i USA, men opbevarer de pågældende indsamlede data i EU. Ved tredjelandsoverførsel foreligger gyldigt overførselsgrundlag i form af EU-US Data Privacy Framework (DPF).

 

Opbevaring af personoplysninger

Oplysningerne slettes senest 12 måneder efter afsendelse af afslag. Ved ansættelse opbevares personoplysninger iht. bogføringsloven, samtykkeregler, forældelsesregler og/eller anden lovgivning.

 

Automatiske afgørelser og profilering

De indsamlede personoplysninger bruges hverken til profilering eller til at træffe automatiske afgørelser.

 

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af dine personoplysninger. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os. Dine rettigheder er…

Indsigt og berigtigelse
Du kan når som helst anmode om at få indsigt i de personoplysninger, vi behandler om dig samt at få disse personoplysninger berigtiget eller opdateret.

Læs mere

Sletning
Du kan i visse tilfælde bede om at få dine personoplysninger slettet. Denne ret er ikke endegyldig, da visse data ikke kan slettes grundet anden lovgivning, eller hvis aftalen og formålet giver os ret til at opbevare personoplysningerne. Oplysningerne slettes senest, når eventuelle formueretlige krav er forældet.


Begrænset behandling
Du kan i visse tilfælde få behandlingen af dine oplysninger begrænset. Det betyder, at hvis betingelserne for at få begrænset behandlingen er opfyldt, må vi kun behandle dine personoplysninger i nogle særlige situationer.


Indsigelse
Du kan i visse tilfælde gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger.


Overførsel af oplysninger
 (dataportabilitet)
Du kan til enhver tid hente eller få tilsendt dine personoplysninger i et maskinlæsbart format, som du selv har afgivet til os.


Automatiske afgørelser og profilering
Du har ret til ikke at være genstand for en afgørelse, der alene er baseret på automatisk behandling, herunder profilering.


Tilbagetrækning af samtykke
Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage, hvor vores behandling af dine personoplysninger er baseret på dit samtykke.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk

Retten til at klage

Hvis du ønsker at klage over vores behandling af dine personoplysninger, vil vi selvfølgelig være glade for at blive orienteret og gøre, hvad vi kan for at gøre dig tilfreds. Hvis du ikke er tilfreds med vores svar, er du til enhver tid berettiget til at klage direkte til…

Datatilsynet
Carl Jacobsens Vej 35
2500 Valby

Telefon 3319 3200
E-mail dt@datatilsynet.dk

Se evt. mere på www.datatilsynet.dk