Natur- og vildtpleje

I naturen sørger vi for løbende ny-beplantning, samt fældning af træer der er gået ud.

Senest i efteråret 2021 har vi, med assistance fra lokale jægere, plantet 1,4 ha. med bl.a. Eg, Spidsløn, Birk, Skovæble, Fuglekirsebær, Alm. Hæg, Æblerose, Slåen og mange flere planter som er gode for de vilde dyr i naturen.

I Illebølle, Illebølle udflytter og Vindeby, hvor størstedelen af vores marker ligger, har vi en kæmpe dåvildtbestand. Vi har et sted mellem 400-600 dådyr gående. Af disse er største delen dåer, hvor mange hvert år får 1 kalv. Det er derfor vigtigt, for vildtpleje, også at regulere bestanden. Derfor har vi nu indgået et samarbejde med lokale og ansvarsbevidste jægere, som bl.a. vil stå for åbne jagtarrangementer. Disse jagter kan man tilmelde sig via jagtformidling.dk

Vi har på Sydlangeland engarealer der lånes ud til kødkvæg der kommer på sommergræs, og vi giver mulighed for opstilling af bistader.

Andre tiltag vi har gjort for naturen og biodiversiteten, er at der laves bælter og arealer med sommerblomster, for at fremme insektlivet. Vi har mindre skove der står, stort set, urørte. Her får væltede træer og knækkede grene lov at ligge og blive til insekt bo. Der ud over, lader vi i høst bælter af majs stå til dyrene.

Vi er altid åben over for nye tiltag og samarbejder.