Naboer & kollegaer

Næst efter dyrene og bæredygtighed er respekten til vores omgivelser noget af det vigtigste for
os, vores naboer og vores kollegaer. Naboer inviteres til hyggelige informationsmøder. Her informerer om hvad vi går og laver, hvad vi har af fremtidsplaner, men måske vigtigst høre vi fra naboer hvad vi måske kan forbedre os på.
Vi tror på den gode kommunikation og gode tone. Vi informerer om gyllekørsel via vores facebookside (se under Nyheder). Det er blevet taget godt imod af naboerne. Har man ikke Facebook, er man velkommen til at sende os en mail, så vil vi gøre vores bedste, for at sende info om gyllekørsel ud via mail også.

For at møde komme naboer lytter vi, når vi får en venlig forespørgsel. Bl.a. kan nævnes transport
af foder. Der var venlige naboer der, med rette, var nervøs for børnene der ventede på skolebus
om morgen, og de traktorer der kørte på vejen. Vi fik hurtigt ændret dagsrytmen, så foder først
blev kørt rundt efter skolebussen havde været der. Ligeledes har der været naboer der observerede en betydelig stigning af fluer, så satte vi ind med større bekæmpelse heraf.

Nogle har været generet af støj fra vores korntørreri, som kører i forbindelse med høst, så lavede
vi en isoleret kasse og fik gjort lyden betydeligt lavere.

Så budskabet er: Hvis der er noget du generelt er generet af, så spørg om det er muligt at gøre noget ved det. De fleste problemer, er til for at løses.

Gode kollegaer er vigtige. Vi kan alle komme i en situation hvor vi har brug for en hjælpende hånd. Derfor sætter vi pris på det gode samarbejde vi har med vores kollegaer. Ud over de gode snakke vi har, både af faglig og privat karakter, er det også dejligt at vores medarbejdere får gavn af samarbejdet. Vores markfolk kommer ud og oplever noget nyt og nye udfordringer, nogle flere
kollegaer. Når vi har brug for hjælp ved vi også altid hvor vi kan ringe hen.

Vi ser alle på Hvidtfeldt, frem til den årlige høstfest hvor vi er nogle kollegaer der går sammen (desværre ikke alle, men måske det kan udvikle sig) og holder en stor fest for medarbejdere og deres mand/kone/kæreste.