Hvidtfeldtgaard´s historie

Jeg vil fortælle, så kort som muligt, om Hvidtfeldtgaard historie.

Hvidtfeldtgaard blev købt i 1974 med tilhørende 16 ha. af mine forældre Kurt og Inger Johansen
som kom tilbage til det sydfynske fra Bornholm. Dengang var det en gård i bindingsværk, med både grise, høns, køer, gæs og katte. I 1978 brændte gården, og skæbnen ville at brandbilen med vand væltede på vejen et par hundrede meter fra gården, så det hele brændte desværre ned.
Men mine forældre var ikke knækket… Nyt skulle etableres. Der blev valgt at fokusere mere på
svineproduktion. Der blev den gang bygget til 125 søer og fuld produktion til slagtesvin. Der fra har Hvidtfeldtgaard været en gård i stor udvikling. Flere ejendomme blev købt, flere søer kom til samt produktion af eget foder blev opstartet. Styret af mine forældre og til sidst i fællesskab med min bror, frem til 2008, med hjælp fra 8 medarbejdere.

I 2008, efter endt uddannelse som agrarøkonom på Dalum Landbrugsskole, købte jeg (som 25 årig) gården.
I den tid der er gået siden 2008 er der sket meget.

Bl.a. kom der en ny lov, som sagde at alle drægtige søer, fra år 2013, skulle gå løse. Derfor byggede jeg i 2012 en ny stald, hvor søerne kunne gå løse.

Samtidig blev der i år 2012 lavet overbrusning, for at kunne holde et godt klima i stalden, gyllenedkøling som genanvender varmen fra gyllen til at holde varmen ved grisene, samt halm strømaskine som kører over søerne flere gange dagligt for at give dem halm. I samme omgang blev ejendommen udvidet til 1.750 søer, og en stor del af det gamle so-anlæg blev renoveret.

Der kom nyere ventilatorer på markedet samt energibesparende lys, som løbende igennem årene er blevet udskiftet. Der er lagt tag på gyllebeholdere for at holde anlægget opdateret, samt tage så meget som
muligt hensyn til naboer. I 2015 købte jeg Mørkebjerggaard i Illebølle, hvor jeg og min lille familie, bestående af min hustru Karina, og vores 3 børn August, Lærke og Lauge bor.

I 2016 fik jeg en godkendelse til at passe 2.100 søer på Hvidtfeldtgaard, der blev derfor lavet ny løbestald, og mere af det gamle so-anlæg blev renoveret.

Karina valgte i år 2020 at lukke hendes regnskabsvirksomhed ned, for at tage flere arbejdsopgaver på kontoret på Hvidtfeldtgaard.

I 2020 fik jeg bygget en maskinhal, så alle maskiner kan komme indendørs, og er samlet på 1 ejendom.

På Hvidtfeldtgaard er der løbende kommet flere søer til derfor er der også blevet ansat flere. I dag er vi 30 mand i virksomheden Hvidtfeldtgaard.

Jeg har ikke købt eller bygget flere smågrisestalde igennem årene. Derfor har jeg været ude og leje en del stalde i det Sydfynske bl.a. på Siø, Tåsinge og i Holmdrup Huse ved Svendborg, så vi har nu grise på 4 øer. Det giver naturligvis en del transport, hvilket leder mig frem til nu, hvor vi har fået en tilladelse til at bygge en smågrisestald med alle moderne teknologier ved Foderfabrikken, (tidl. Illebølle Savværk), dette er for at få mindst muligt transport på vejene, da vi vil kunne opsige størstedelen af vores lejeaftaler på Sydfyn. Tilladelsen fra Svendborg kommune er desværre blevet påklaget, og vi venter derfor en endelig afgørelse.

I år 2021 lejede jeg Bakkebo, som er en so-besætning i vores nærområde, med plads til 900 søer, så vi er nu er oppe på i alt 3.000 søer.

Senest har jeg i oktober 2023 købt en slagtekalve ejendom på Sydlangeland, med 1.400 kalve om året, samt 224 ha. Dette er både på grund af ejendommens beliggenheden, lige op af jord jeg tidliger har købt, min families interesse i kalve og naturligvis også fordi, at jeg ser en god forretning i slagtekalve.

Det var lidt om Hvidtfeldtgaard´s (og min) historie, jeg er spændt på hvad fremtiden må bringe af opgaver.

Tak fordi du læste med.

Tony Vous Lægsgaard
Gårdejer, Agrarøkonom