Fokus på klima

Vi har forsøgt at lave hestebønner for at producere vores egen protein, desværre har klimaet her på
Langeland ikke været gunstigt for denne afgrøde, men vi følger nøje udviklingen i afgrøder hvor vi kan få proteinindholdet i vores foder.

I alle vores nyetablerede stalde laver vi gyllenedkøling. Dette betyder vi udnytter varmen i gyllen til opvarmning af stalde. Dette er en handling som gavner miljø (da alternativet er halmfyr), vores grise og medarbejdere (mindre ammoniak i stalde) samt naboer (gyllen bliver nedkølet, hvilket reducere lugtgener og fluer).

Dybstrøelsen fra vores kalve køres til Tåsinge og anvendes ved biogasanlæg.

I øjeblikket arbejder vi på solceller på maskinhal, samt foderfabrik, da størstedelen af vores energiforbrug ligger i dagstimerne.