Bæredygtighed

Bæredygtighed står i vores værdisæt. Dette er fordi vi hele tiden vil tænke bæredygtighed ind når vi ny investerer. Derfor har vi skiftet 75% af vores gamle lysstofrør ud med LED, vi har fået tag på vores gyllebeholdere (med undtagelse af 2 gamle beholdere på Hvidtfeldtgaard som skal rives ned her i 2021).

Alt efter hvilken afgrøde der skal være køre vi pløjefri dyrkning og vi har fået majs ind i vores afgrøder for at minimere kemikalieforbruget. I alle vores nyetablerede grisestalde laver vi gyllenedkøling. Dette betyder vi udnytter varmen i gyllen til opvarmning af stalde. Dette er en handling som gavner miljø (da alternativet er halmfyr), vores grise og medarbejdere (mindre ammoniak i stalde) samt naboer (gyllen bliver nedkølet, hvilket reducere lugtgener og fluer).
Vi forsøger altid at få lidt muligt input, til at give max udbytte.

Vores dybstrøelse fra kalvene afhentes til biogasanlæg og gør gavn her.