Bæredygtighed

Bæredygtighed står i vores værdisæt. Dette er fordi vi hele tiden vil tænke bæredygtighed ind når vi ny investerer. Derfor har vi skiftet 75% af vores gamle lysstofrør ud med LED, vi har fået tag på vores gyllebeholdere (med undtagelse af 2 gamle beholdere på Hvidtfeldtgaard som skal rives ned her i 2021).

Alt efter hvilken afgrøde der skal være køre vi pløjefri dyrkning og vi har fået majs ind i vores afgrøder for at minimere kemikalieforbruget. I alle vores nyetablerede stalde laver vi gyllenedkøling. Dette betyder vi udnytter varmen i gyllen til opvarmning af stalde. Dette er en handling som gavner miljø (da alternativet er halmfyr), vores grise og medarbejdere (mindre ammoniak i stalde) samt naboer (gyllen bliver nedkølet, hvilket reducere lugtgener og fluer).
Vi forsøger altid at få lidt muligt input, til at give max udbytte.